Cestovné poistenie Eurotravel online

Poistenie

Kedy má postenie platiť?

do (1 deň) i

Poistenie začína nultou hodinou dňa označeného ako začiatok poistenia a končí 24. hodinou dňa označeného ako koniec poistenia a za podmienok bližšie označených vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL-online č. 395-2.

Limit plnenia (poistné krytie)

Vyberte si rozsah poistenia

80 000,00 € i

Bližšie informácie o základnom poistení liečebných nákladov môžete získať vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL-online č. 395-2 – HLAVA II.
otvoriť dokument v externom oknestiahnuť ako PDF dokument .

Voliteľné pripoistenia

995,82 € i

Bližšie informácie o pripoistení batožiny môžete získať vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL-online č. 395-2 – HLAVA V.
otvoriť dokument v externom oknestiahnuť ako PDF dokument

6 638,78 € i

Bližšie informácie o pripoistení smrti následkom úrazu môžete získať vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL-online č. 395-2 – HLAVA IV.
otvoriť dokument v externom oknestiahnuť ako PDF dokument

9 958,18 € i

Bližšie informácie o pripoistení trvalých následkov úrazu môžete získať vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL-online č. 395-2 – HLAVA IV.
otvoriť dokument v externom oknestiahnuť ako PDF dokument

33 193,92 € i

Bližšie informácie o pripoistení zodpovednosti za škodu môžete získať vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL-online č. 395-2 – HLAVA III.
otvoriť dokument v externom oknestiahnuť ako PDF dokument

Riziková skupina

i

Bližšie informácie o pripoistení manuálnej práce a zimných športov môžete získať vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL-online č. 395-2.
otvoriť dokument v externom oknestiahnuť ako PDF dokument

i

Bližšie informácie o pripoistení rizikových športov, organizovaného športu a športových súťaží môžete získať vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL-online č. 395-2.
Otvoriť dokument v externom okneStiahnuť ako PDF dokument

Vaše poistenie

i 1,33 €
Rozsah poistenia Poistná suma Jednorazové poistné 
Liečebné náklady v zahraničí 80 000,00 € 1,33 €  
  Jednorazové poistné spolu: 1,33 €