Pracujem...

PZP MV TR - Online poistenie online

Poistenie

Typ povinného zmluvného poistenia

109. PZP MV TR - Online poistenie

Poistené vozidlo

Údaje držiteľa MV

PSČ podľa mesta

Povinné údaje

GARANT PLUS
  • 5 240 000 EUR za škodu na zdraví, smrti, regresy sociálnej a zdravotných poisťovní,
  • 1 050 000 EUR za škodu na majetku a ušlom zisku a náklady právneho zastúpenia.
  • Ak súčet nárokov viacerých poškodených prevyšuje limit poistného plnenia, poistné plnenie sa každému z nich znižuje v pomere tohto limitu k súčtu nárokov všetkých poškodených.
Úraz, Batožina

Účel použitia (ak je rôzny od bežného použita)

Pripoistenia

zvyšujú limity a rozsah bezplatných asistenčných služieb
zvyšujú limity a rozsah bezplatných asistenčných služieb a asistenčných služieb Špeciál Plus