Pracujem...

Cestovné poistenie Eurotravel online

Poistenie

Kedy má postenie platiť?

do vrátane
Poistenie začína nultou hodinou dňa označeného ako začiatok poistenia a končí 24. hodinou dňa označeného ako koniec poistenia a za podmienok bližšie označených vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL-online č. 396

Počet poistených osôb

Zadajte počet poisťovaných osôb. Jednou poistnou zmluvou je možné poistiť maximálne 50 osôb.
Dieťa je osoba, ktorá ku dňu začiatku poistenia nedovŕšila 18 rokov. Študent je osoba do dovŕšenia 26. roku veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie.
Dospelá osoba je osoba, ktorá v deň začiatku poistenia alebo pred dňom začiatku poistenia dovŕšila 18 rokov.
Dospelý nad 70 rokov je osoba, ktorá v deň začiatku poistenia alebo pred dňom začiatku poistenia dovŕšila 70 rokov.

Rozsah poistenia

80 000,00 €
Bližšie informácie o základnom poistení liečebných nákladov môžete získať vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL-online č. 395-2 – HLAVA II. otvoriť dokument v externom okne stiahnuť ako PDF dokument
995,82 €
Bližšie informácie o pripoistení batožiny môžete získať vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL-online č. 395-2 – HLAVA V. otvoriť dokument v externom okne stiahnuť ako PDF dokument
6 638,78 €
Bližšie informácie o pripoistení smrti následkom úrazu môžete získať vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL-online č. 395-2 – HLAVA IV. otvoriť dokument v externom okne stiahnuť ako PDF dokument
9 958,18 €
Bližšie informácie o pripoistení trvalých následkov úrazu môžete získať vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL-online č. 395-2 – HLAVA IV. otvoriť dokument v externom okne stiahnuť ako PDF dokument
33 193,92 €
Bližšie informácie o pripoistení zodpovednosti za škodu môžete získať vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL-online č. 395-2 – HLAVA III. otvoriť dokument v externom okne stiahnuť ako PDF dokument

Pripoistenie

Bližšie informácie o pripoistení manuálnej práce a zimných športov môžete získať vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL-online č. 395-2. otvoriť dokument v externom okne stiahnuť ako PDF dokument
Bližšie informácie o pripoistení rizikových športov, organizovaného športu a športových súťaží môžete získať vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL-online č. 395-2. otvoriť dokument v externom okne stiahnuť ako PDF dokument

Vaše poistenie

0,00 €
Rozsah poistenia Poistná suma Jednorazové poistné 
Liečebné náklady v zahraničí 80 000,00 € 0,00 €  
Liečebné náklady v zahraničí 80 000,00 € 0,00 €  
Liečebné náklady v zahraničí 80 000,00 € 0,00 €  
  Jednorazové poistné spolu: 0,00 €